Jdi na obsah Jdi na menu
 


V přípravném kurzu Miroslava Kappla

11. 5. 2008
Základy sociální práce

Co je sociální práce? - Definice dle USA, dle VB a naše v ČR.

Historie sociální práce
V historii svým způsobem sociální práci začala církev.
Víra (bohatší dávají chudým, aby přišli do nebe).
Zaloužilý chudý - sirotci (pokud nezavraždili své rodiče), vdovy (pokud nezabily své manželé),
Nezasloužilý chudý - alkoholici, prostitutky, bezdomovci , kterým je vše jedno

Dámy bohatých mužů se staraly o zasloužilé chudé.
Forma pomoci nezasloužilým chudým - > víra, přátelské návštěvnice, zprostředkování práce.
Nástroje sociální práce - rekvalifikace ; večerní škola.
Veřejné knihovny ; dělnické spořitelny ; veřejné dobročinné ubytovny

Domovy dětí - sirotčince - > moderní měřítka - > sport (masový rozvoj sportu) fair-play, udržování těla sportem atd.
Útulky pro osamělé dívky.
Ženy - vyšívání, domácí práce
1876 - ženy mají právo volit
Padlé dívky - prostitutky - sociální práce
Svazy matek - dnešní mateřská centra

Moderní sociální práce

- medicínský koncept - vzniká v nemocnicích ze sestry vznikla sociální pracovnice
- sociální anamnéza
Hledání příčin - diagnóza - sociální diagnóza
Sociální terapie - komunitní péče.
Psychicky nemocní jedinci.
Sociální terapie - > kontrola
Sociální prevence - zkoumání rodiny, úroveň bydlení, hygiena.....

Medicínské období

Mery Richmondová
Social diagnosis (1917)
What is the social case worte ? (1922)
- na základě své praxe - - > získané zkušenosti sepíše

Octavia Hill
- zajímalo jí bydlení dělníků ve slamech, jak jsou sídliště sestavená,
- hřiště pro děti, dětské koutky

Jane Adams (USA)
- práce s přistěhovalci
(integrace různých národností do americké společnosti )
- radí v komunitním centru jak se v nové společnosti chovat
- pracovala s prostitutkami
- podmínky v práci (zejména bezpečnost)
- angažovala se v protiválečném hnutí
- získala za svou činnost "Nobelovu cenu"

Koncept psychoterepeutický
Sigmund Freud - Psychoanalýza
Alfred Adler
Gustav Jung

Florenc Hollis
- píše o psychoanalýze v sociální práci (případová)

Virginie Robinson

Marie Krakešová-Došková
- učebnice - Sociální případ
Psychogeneze sociálních případů - 1946
Jakým způsobem přemýšlely sociální pracovnice?
Nešťastné dětství...
Sociální práce s rodinou - orientace na děti. Výchova dítěte.

SUR - práce se závislostmi
(Skála - Urban Rubeš)

Behaviorismus - chování
Zakladatelé - USA - Watson, Skinnner, Pavlov
Přístup orientovaný na člověka(klienta) - C.R.Rogers
Transakční analýza - Eric Berne
Systémové teorie - komunikačně strtegická terapie - Paul Watzlawik, Jay Haley

Systemický přístup - Kurt Lugewig, Steve de Shazer, Kim Insoo Berg
Ivan Ulehla - Umění pomáhat

Sociologický koncept sociální práce
- sociální zabezpečení - Keynes
- humanizace vězeňství
- humanizace školství

Brněňští sociologové - Arnošt Bláha - psal o sociální práci, řešil celospolečenské jevy.
Otakar Machotka po roce 1948 utekl do zahraničí do Německa

T.G.Masaryk - více politický sociolog

(V jiné souvislosti podívat se i na Herberta Spencera)

Radikální pojetí sociální práce

Marx po roce 1918 - hluboké reformy společnosti
Frankfurtská škola (Freud, Marx)
- Herbert Marcuse
- Teodor Adorno - řešil příčiny fašismu
Fromm (Marxismus kritizuje kapitalismus)

Poststrukturalismus - Michel Foucault - > kritik sociální práce

Feminismus

Česká sociální práce
Ministerstvo sociální péče
Vzdělávání sociálních pracovníků
1917- Česká zemská komise pro péči o mládež (neziskový sektor financovaný státem)
Ženská vyšší škola pro sociální péči - Anna Berkovcová, Alice Masaryková
1935 - Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče - manželé Krakešovi
Organizace absolventek Vyšší školy sociální péče.
Organizace sociálních pracovnic.
Vysoká škola politická a sociální (Praha 1945)
Vysoká škola sociální (Brno)

Metody sociální práce
Mary Richmondová
-typologie metod
a / klasická - sociální práce - jednotlivec, skupiny, komunity
b / moderní - sociální managment ; sociální plánování

Demografické hledisko
- dle věku, pohlaví, dle příslušnosti k etniku
Věk - práce s dětmi, s mládeží, s dospělým, se staršími lidmi
Statusové hledisko
- nejrůznější status - > dle zaměstnání
Sociální práce s nezaměstnanými - bezdomovi
- společensky nezpůsobivými osobami
Status občanství - migranti
- etnické minority
- ambulantní péče
- komunitní sociální práce
- politické komunity

Sociální politika
- praktická činnost - vědní disciplína

Liberalismus 
- zakladatel - Adam Smith - Pojednání o podstatě a původu bohatství národů
John Locke - Dvě pojednání o vládě
John Stewart Milt - O svobodě
F.August von Hayek - Cesta do otroctví