Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální zabezpečení

5. 6. 2008

Druhy dávek

Dávky sociální podpory jsou :

a / dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

1.přídavek na dítě,

2.sociální příplatek,

3.příspěvek na bydlení,

b / ostatní dávky

1.rodičovský příspěvek

2.dávky pěstounské péče

3.porodné,

4.pohřebné.

Státní sociální správu podle zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to :

a / úřady státní sociální podpory, jimiž jsou :

1.úřady práce,

2.v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy,

b / krajské úřady,

c / Magistrát hlavního města Prahy

Státní správu podle zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výkon působnosti orgánů hlavního města Prahy a krajských úřadů podle zákona je výkonem přenesené působnosti.

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají :

a / úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem  s výjímkou území hlavního města Prahy,

b / úřady městských částí hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy ve správních obvodech tvořených územím příslušných městských částí,

c / krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu a vykonávajících působnost v rozsahu podle písmene a /