Jdi na obsah Jdi na menu
 


Racionalismus

24. 3. 2009

Racionalismus

Ratio (latinsky)- rozum

Gnozeologie-je filosofická nauka o původu poznání-též epistemologie, noetika

René Descartes (1596-1650)

-nejvýznaměnjší představitel a matematik, jehož myšlenkový vliv, zejména dualismus duše a těla, sahá až do současnosti.

Baruch (Benedikt) Spinoza (1632-1677)

Dílo Teologicko-politický traktát (1670) byl po vydání okamžitě zakázán.Dílo Etika (1677 po smrti autora)-při četbě tohoto díla je zřejmé, že byl Spinoza ovlivněn Descartesem. Spinozův  „monismus“.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

-odpůrce empirismu anglického filozofa Johna Locka

Leibnitzova  filozofie je pozoruhodným pokusem o racionální zdůvodnění harmonického sepětí mezi Bohem a lidskou duší, respektive mezi Bohem a univerzem. Základním pojmem Leibnizovy filozofie je monáda, což je jednoduchá substance, která se vyznačuje určitými imanentními duševními schopnostmi.

Christian Wolff (1679-1754)

-Leibnizovi myšlenky by pravděpodobně neměly tak dalekosáhlý vliv na další vývoj filosofie, pokud by je jeho žák Wolff neuspořádal v propracovaný systém, který oslovil širokou veřejnost.

Podle Wolffa je základní duševní silou síla představivosti, která je zároveň  stálou snahou po činnosti, po změně představ.