Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychologie v teorii a praxi

26. 3. 2008
Psychologie chce porozumět prožívání, chování a jednání lidí, předvídat je a pomoci působit na ně.Psychologie je jednou z věd o člověku..předmětem jejího zájmu je především psychika člověka.Psychika zahrnuje prožívání, zabezpečuje člověku orientaci v prostoru i v čase a ovlivňuje regulaci jeho chování a jednání.Psychologie usiluje o poznání a porozumění.
S psychologickými otázkami se setkáváme doslova na každém kroku, napadají nás mimoděk, někdy si jimi doslova lámeme hlavu, odpovídáme více či méně zdařile, samostatně nebo s pomocí jiných, občas využíváme i příslušných psychologických služeb:
- Vstoupíte do obchodu a ujme se vás ochotná prodavačka, která přesně odhadla co vám sluší.....
- Jdete na úřad vyřídit žádost, a stojíte-li o to, aby byla kladně vyřízena , záleží i na tom , jak problém předložíte...
- Kdo by rád chodil k zubnímu lékaři, ale tenhle je tak příjemný, všechno vysvětlí, ohleduplně ošetřuje...
- Každá zkouška ve škole...
- Je to průšvih, jak to řeknu rodičům...
- Konec školy se blíží, jaké další studium bude pro mě optimální, když.....
- Ve vedlejší třídě se mi líbí jeden spolužák.Chtěla bych se s ním sejít.Mám mu to navrhnout sama nebo čekat, že třeba on sám....
Tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Proto se budeme postupně seznamovat a osvojovat si poznatky a dovednosti, které nám mohou pomoci orientovat se v okolním světě působit na sebe i na druhé. Přece už víte, že nejde jen o zdravý rozum.

Psychologie jako vědní discilplína se snaří porozumět člověku, poznat ho. Tyto obecné poznatky pak může dále konkretizovat až na úroveň řady různých aplikací (psychologie při volbě povolání, psychologie ve sportu, psychologie v partnerských vztazích, psychologie při vyjednávání atd.) a přispět ke zvládání běžných životních situací, ve kterých se člověk ocitne.
Psychologové se stávají členy různých vědeckých, výzkumných a pracovních týmů a podílejí se na řešení rozmanitých otázek.
Psychologie se uplatňuje v síti služeb , které společnost nebo určitá skupina člověku poskytuje. Buď jde o specializovaná psychologická pracoviště, nebo je psycholog jedním z těch , kdo přispívají k řešení problémů-např.společně s lékaři (psychologická pomoc dlouhodobě nemocným) apod. Pedagogicko-psychologické poradny se především zabývají příslušnou problematikou vývojových, výchovných i výukových otíží, pomocí při volbě povolání, pomocí při hledání místa ve vrstevnických vztazích, vhodné metody studia atd. Při hledání správného pracovního zařazení či volbě povolání pomáhají psychologové na úřadech práce. Rovněž na některých vysokých školách pracují poradny pro vysokoškoláky, které se specializují na problematiku mladých lidí prakticky od patnácti do pětadvaceti let.Manželské poradny, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy se orientují na pomoc v akutních situacích. Všechna pracoviště se podílejí na soavětové psychologické práci. Rovněž problémy dorgově závislých pomáhají zvládat psychologové. Psychologických služeb je u nás více druhů i forem.Psychologové jsou připraveni kdykoli vyslechnout , přispět ke zvládnutí různých životních uzlů i uzlíčků.Obrazek