Jdi na obsah Jdi na menu
 


Max Weber

7. 4. 2008

Max Weber 1864-1920

M.W. je proslulý především díky tomu, že se pokoušel poukázat na možný vliv náboženství na ekonomiku. Ale byl jeden z prvních, který řekl, že ideologie je motivována vždy zájmy, zejména ekonomickými.Žil v letech 1864-1920 Dílo: Protestantská etika a duch kapitalismu (poprvé publikována 1904-1905), Politika jako povolání.

Max WEBER narozen v dubnu 1864.Habilitoval v Berlíně Spisem Národní stát a politika ekonomiky se proslavil a přišel do Heidelbergu – zde napsal Protestantskou etiku (1905) a Max Weber k metodologii sociologie. Byl ovlivlivněn Karlem Marxem – ideje jsou vyjádřením veřejných zájmů a slouží jako zbraně v boji mezi třídami Friedrichem Nietzschem – psychologické mechanismy, kterými jsou ideje využívány k získání moci Rodinný vliv – protestantská rodina, zpočátku totální závislost na otci, posléze na matce. Zavedené termíny Maxem Weberem:

Autorita – v moderní společnosti legitimována rozumově, neosobním právem. V pre-moderní společnosti určována tradicí. Třetím typem je charismatická autorita podložená vůdci, kteří apelují na ostatní svými kvalitami (etickými, náboženskými apod.)

Moc – „možnost člověka uskutečnit svou vůli proti odporu ostatních. Není spojena pouze s ekonomickou mocí (Marx), ale může být do této sféry přenesena mocí v jiné oblasti.

Byrokracie – určující znak moderní doby, je založena na racionalizovaném řízení, typická hierarchickou strukturou a neosobními pravidly. Umožnila plánování v obrovském měřítku centralizováním přístupu ke zdrojům. Její slabina je v těžkopádném přístupu k individuu (na všechno papír).

Zemřel na zápal plic v červnu 1920