Jdi na obsah Jdi na menu
 


Georg Simmel

7. 4. 2008

Georg Simmel 1858-1918

Simmel (ziml) Georg, * 1. 3. 1858, † 26. 9. 1918, německý filozof a sociolog. Zpočátku pod vlivem pozitivismu, pragmatismu, sociálního darwinismu a evolucionismu. Celoživotně ovlivněn I. Kantem, později patřil mezi významné představitele filozofie života. V oblasti filozofie se soustřeďoval zejm. na řešení gnozeologické a metodologické problematiky. Odmítal „mrtvou logiku“ racionalistické filozofie, zdůrazňoval nutnost respektovat aktivní konkrétní život, chápaný jako neustálý proud dění. Poznání považoval za subjektivní; např. historické jevy poznává historik na základě své intuice. V sociologii spolutvůrce a reprezentant formálního směru (viz též sociologie formální) v rámci sociologie humanistické (rozumějící). Předmětem sociologie není vše, co se děje ve společnosti, ale pouze vztahy a formy, díky nimž se lidé zespolečenšťují. Sociologie nestuduje ani jedince jako takové, ani společnost jako takovou, ale to, co se vytváří mezi lidmi, tedy procesy jejich vzájemného působení; je jakousi geometrií či gramatikou společenského života. Simmel přispěl k rozvoji sociologie společenských skupin, sociologie města, teorie směny, teorie role sociální, teorie konfliktu sociálního, teorie tzv. sociálních typů a sociologie módy. Z díla: Soziologie (Sociologie), Peníze v moderní kultuře a jiné eseje.