Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkratky na ISS

18. 5. 2011

 

bit (binary digit, dvojková číslice) základní a nejmenší jednotka informace, používaná především číslicové a výpočetní technice. Značí se malým “b“, např. 16 b, ale objevuje se i označení bit, např. 16 bit.
 
Byte, zřídka také slabika, jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje 8 bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezentovat například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak. Jeden bajt je obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat.
 
WAN (Wide Area Network) počítač. síť, pokrývající rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu). Největší a nejznámější je síť Internet.
, který tyto služby realizuje. (CML)
 
Kódování převod jedné abecedy do jiné abecedy dle známých (veřejných) pravidel (ASCII).
 
Šifrování převod jedné abecedy do jiné abecedy dle přísně utajených pravidel.
 
OPAC (On line Public Access Catalogs) veřejně přístupná databáze
 
ISBN (International Standard Book Number) mezinárodní standardní číslo knihy (kód)
 
ISSN (International Standard Serial Number) mezinárodní standardní seriálové (periodika) publikace (8 ciferný kód)
 
SIGLASystém jednoznačně určuje instituce s přímou vazbou na celost. souborné katalogy, elektron. i lístkový, i půjčování meziknih. výpůjční službou NK ČR. Kombinace 3 abecedních a 3 číselných znaků, jsou nositeli určitého významu. CLG001 = Městská. kn. Česká Lípa (CL = okres Česká Lípa,  G = veřejná knihovna, 001 = knihovna se sídlem v okresním městě)
 
Signatura - „lokační údaj“, nálepka na hřbetu knihy (na místě, domů např. Signatura: E 64007 a.j.)
 
Primární informační prameninfo. zdroj, přináší vlastní, většinou i původní, informace nebo data – přímé informace (celé texty knihy, článku apod.)
 
Sekundární informační prameninformuje o existenci primárních informačních pramenů, nejde o souvislé texty knih, časopisů apod., ale pouze o odkazy (nepřímé informace) na ně.
 
Rešerše– a) širší - zjišťování a získávání info. zdrojů (primárních, sekundárních i terciárních), b) užší - samotné vyhledávání info. z dostupných info. zdrojů na základě konkrétních uživatelských potřeb.
 
NEAR, proximitní operátor - některé vyhledávače a databáze umožňují jejich použití, kde kromě výskytu slov, sledují i jejich vzdálenost, a někdy i pořadí, v jakém jsou uvedeny (behaviour N5 modelling (EBSCO: Nn- kde číslo n uvádí počet slov, která mohou být mezi hledanými výrazy).
 
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secured) hypertextový zabezpečený přenos souborů
 
2) google.cz → zadat do vyhledavače (dogs OR cats) AND Iceland→otevřít PDF (2 listy)→VŠE
 
3) business.center.cz→ zákony→občanský soudní řád (myslim, už si přesně nepamatuju)→najít §
 
4) wwwinfo.mfcr.cz/ares/→ekonomické subjekty→CZ-NACE→Ctrl+F, doprava→vodní (zažlutí se)→KÓD 502000 (objeví se v CZ- NACE)→vyhledat→zda jsou plátci DPH→VŠE
 
5) www.jib.cz→pokročilé→do prvního okýnka ISBN, vedle číselný kód→OK→proklikat se k signatuře (chce vidět)→VŠE