Jdi na obsah Jdi na menu
 


Test TPR

V tomto vymyšleném testu může být i více odpovědí dobře či špatně.

1. Nullum crimen sine lege zanamená:

a) kde není zákon, není zločin

b) žádný trestný čin bez zákona

c) jedná se o princip legality

d) nejdená se o princip legality

2. De lege lata znamená:

a) podle nepletné normy

b) podle platného zákona (již přijatého)

c) vedle zákona delegoveného

d) vedle zákona nedelegovaného

3. Pojem "Analogie" v právu:

a) jde o obecné ustanovení platnosti právního předpisu

b) uplatnění obecných zásad určitého právního řádu, pro případ, který nemá v právních normách ani obdobu 

c) je výjmečně přípustný postup, kdy se chbějící právní norma  pro určitý konkrétní případ nahradí právní normou která ne věc nedopadá...

d) jde o vyhodnocování výsledků, které mají různý průběh

 4. Extradice je:

a) vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání

b) to co bylo v zákoně uvedeno a platí i v současnosti

c) zamítnutí vydání zboží

d) historie práva

5. Trestný čin je protiprávní čin, který označuje za trestný:

a) trestní řád

b) trestní zákon

c) trestní zákon a trestní řád

d) tristní zákon

6. Podle trestního zákoníku nejde o nutnou obranu:

a) byla-li obrana zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku

b) nebyla-li obrana zcela zřejmě nepřiměřené způsobu útoku

c) vždy byla-li k obraně použita jakákoliv zbraň

d) vždy byla-li k obraně použita jakákoliv zakázaná střelná zbraň

7. Podle trestního zákoníku se dítětem rozumí osoba:

a) ve věku mezi patnácti a osmnácti léty

b) mladší osmnácti let pokud zákon nestanoví jinak

c) mladší čtrnácti let

d) mladší patnácti let

8. Stejnorodý souběh:

a) při stejnorodém souběhu je jednáním pachatele naplňována stejná skutková podstata

b) při stejnorodém souběhu je jednáním pachatele naplňována jiná skutková podstata

c) při stejnorodém souběhu je jednání pachatele jiné

d) při stejnorodém souběhu pachatel spáchal čin s osobou blízkou