Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam termínů a zkratek na ISS

18. 5. 2011

 

 • Patch – záplata proti virům (vytváří se po diagnostice, kudy vir pronikl)
 • Webový prohlížeč – programové vybavení umožňující prohlížení internetu (Explorer, FireFox, Chrome, Opera)
 • Open Office – obdoba Wordu, Excelu, ale zdarma
 • USB – Universal Seriál Bus – universální sériová sběrnice
 • Browser – prohlížeč
 • WWW – World Wide Web – světová pavučina (internet)
 • ASPI – Automatizovaný systém právních informací - právní systém – software
 • NetMeter – měřič rychlosti průchodnosti dat
 • FTP – File Transfer Protocol – dálkový přenos souborů (místo kam někdo uloží soubor a někdo jiný si ho zase vyzvedne)
 • Data Link – dálkový datový spoj
 • DownLoad – stahovat něco ze serveru (obslužného počítače)
 • UpLouad – posílat něco na server
 • Server – obslužný počítač
 • Informace – jsou data
 • Data - informace probíhající mezi počítačem
 • Switch – přepínač
 • 1 bit – nejmenší informační jednotka, která existuje, ve smyslu „ano a ne“
 • Binární soustava – dvojková soustava, pracují v ní všechny počítače
 • 1byte – osmice bitů, přihrádka v paměti (paměť má přihrádkovou strukturu
 • LAN – Local Area Network – lokální síť
 • MAN – Metropolitan Area Network – meziměstská síť
 • WAN – Wide Area Network – rozlehlá počítačová síť – internet (síť sítí)
 • AP - Access point – přístupový bod
 • Konektivita, máme 2 pohledy. 1. buď je a nebo není; 2. spolehlivost spojení, druh spojení (optické, metalické, radiové), rychlost připojení (bitů/s)
 • Světlovou – optický kabel
 • Kód ASCII - American Standard Code for Information Interchange - mezinárodní textový kód; kód pro výměnu textových informací;
  • Znak:
   • Písmena - jejich 26 velkých a 26 malých písmen
   • Číslice - e jich 10
   • Speciální symboly - .,?+-*/, těch je celkem 27
   • Mezera
  • Celkem máme 65 znaků
 
 
Přepony:
K – kilo – 1000
M – mega- 1 000 000
G - giga – 1 000 000 000
T – tera – 1 000 000 000 000
(POZOR! Bilion USD= miliarda CZK, americky svět má jinak užívané názvosloví)
 
Tabulku s binárním kódem stáhnete: ZDE