Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právo Evropské Unie 2011 / II

15. 5. 2011

Často kladené otázky při zápočtu a zkoušce z práva Evropské Unie.

 

1 - Který den v roce je slaven jako tzv.Den Evropy na základě přijetí Schumanovy deklarace?
9. květen.
 
2 - Jak se jmenovalo první uskupení evropských států předcházející EU?
Evropské společenství uhlí a oceli
 
3 - Ve kterém evropském městě byly založeny Evropské hospodářské společenství a EUROATOM?
V Římě.
 
4 - Ve které roce došlo k prvnímu rozšíření ES?
V roce 1973 o Velkou Británii, Irsko a Dánsko.
 
5 - Ve kterém roce se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu?
V roce 1979.
 
6 - Ve kterém roce přistoupila ČR k EU?
V roce 2004.
 
7 – Co formulují tzv. kodaňská kritéria, přijatá v roce 1993?
Základní požadavky uchazeče o členství v EU.
 
8 – Ve kterém roce podala Česká republika přihlášku do EU?
V roce 1996.
 
9 – Z kolika členských států je složena Evropská unie (rok 2011)?
Je složena z 27 států.
 
10 – Které státy přistoupily jako poslední?
Bulharsko, Rumunsko.
 
11 – Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na jak dlouhou dobu?
Jsou voleni na pět let.
 
12 – Je možné vystoupení z EU a případně jak vypadá procesní postup v této věci.
Toto upravuje Lisabonská smlouva [Čl.50 SEU]
Členský stát tento záměr oznámí Evropské radě.
 
13. Popište vztah mezi unijním a státním občanstvím.
Unijní – je automaticky uděleno každému občanu EU doplňuje a nenahrazuje státní občanství příslušné země [Čl.20 SFEU]
 
14. Které hlavní změny s sebou přinesla Lisabonská smlouva? Stručně popište tři z nich.
- Zrušení pilířové struktury
- Právní subjektivita pro EU
- Pevně stanovena kritéria pro vystoupení z EU
15 - Jaká definice pojmu pracovníka a kde ji nalézt?
Osoba v pracovním poměru, zaměstnavatel-> zaměstnanec, fyzická osoba -> příslušník členského státu -> občan EU; Judikát Lawrie Blum
 
16 – Kdo jsou primární beneficienti?
Beneficient – oprávněný; Primární beneficienti – státní příslušník členského státu EU.
 
17 – Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním beneficiantem?
Primární beneficient – státní příslušník EU
Sekundární beneficient – rodinní příslušníci bez ohledu na státní příslušnost.
 
18 – Vysvětlete podstatu volného pohybu osob, uveďte právní normu.
Každý občan EU má právo se svobodně pohybovat. [Čl. 21 SFEU]
Volný pohyb pracovníků. [Čl. 45 SFEU]
 
19 – Vyjmenujte práva občanů EU (alespoň 5).
Např. Má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, právo volit a být volen (Evropský parlament a obecní volby členských států), právo na diplomatickou a konzulární ochranu na území třetí země, kde členský stát jehož jsou státními příslušníky nemá své zastoupení. [Čl.20 SFEU]
 
20. Vysvětlete podstatu svobody usazování.
Svobodně se rozhodnout (zvolit si) členský stát v němž budou podnikat.
 
21. Jaký je rozdíl mezi svobodou usazování a volným pohybem služeb?
Svoboda usazování v Čl. 49 SFEU
Volný pohyb služeb Čl.56 SFEU
 
22. Na koho se vztahuje svoboda usazování?
Právnická osoba, OSVČ. [Čl. 49 SFEU]
 
23. Vysvětlete co znamená schengenské acquis? Uveďte příklad.
Souhrn všech právních předpisů, jejichž předmětem je Schengenský prostor. Hlavním cílem schengenského acquis je ulehčit volný pohyb osob a zboží přes hranice. Jedná se zejména o zrušení hraničních kontrol mezi členskými státy, o společnou vízovou politiku, policejní přeshraniční spolupráci, spolupráci justičních orgánů v oblasti trestního práva, společné posuzování žádostí o azyl, sledování a potírání kriminality v oblasti pašování drog, obchod s lidmi, dětmi a jedná se i o tzv. Schengenský informační systém, který má napomáhat implementaci všech dohod. Schengenské acquis je označení pro veškeré právní instrumenty vzniklé na podkladě schengenských dohod – jedná se především o obě Schengenské dohody, protokoly a úmluvy států o přistoupení k nim, Závěrečné akty a prohlášení a deklarace a rozhodnutí Výkonného výboru, který byl ustanoven Schengenskou dohodou v roce 1990 pro její aplikaci a realizaci. Schengenské acquis se tedy používá ve všech zemích Evropské unie především jako označení pro právní regulaci týkající se různých oblastí, ale vždy státních hranic a jejich ochrany.