Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak na mogiisu najít formulář na bakuli

1.      Po přihlášení do systému student otevře záložku „Studium“ a následně
záložku „Přehled studia“.
2.      V přehledu studia student vybere v záložce „Přehled studia za:“ „stástnice 2012/2013“. Po výběru je
studentovi v pravé části obrazovky nabídnuta záložka „Bakalářská práce“.
3.      V záložce „Téma práce“ je obsažena nabídka „Upravit“ a „Vytisknout“.
4.      Kliknutím na nabídku „Upravit“ se zpřístupní prostor pro vyplnění
„Stručného popisu práce“ a „Základní literatury“: nutno vyplnit dle dohody
s vedoucím práce.
5.      Tituly uvedené v „Základní literatuře“, v počtu minimálně 5 a maximálně
8 titulů, musí splňovat požadavky stanovené na standardní bibliografické
citace (viz Směrnice prorektora: Pokyny ke zpracování bakalářské práce).
Při nedodržení rozsahu a standardní formy citací nebude „Podklad pro zadání
bakalářské práce“ přijat.
6.      Zbylé údaje jsou do „Podkladu“ vloženy automaticky (nevyplňují se).
7.      Kliknutím na nabídku „Vytisknout“ student vytiskne závěrečnou verzi
podkladu, určenou k vlastnoručnímu podpisu vedoucím bakalářské práce.
8.      Vytištěný a vedoucím práce podepsaný podklad student odevzdá na
příslušném studijním oddělení.
 
Hodně štěstí :-)